Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy
  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług załączonych w zakładce „Załatwianie spraw/Pliki do pobrania".

  Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizyty w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00 (od godz.15:00 do godz.18:00 dyżur pełni Sala Obsługi Klienta)
  • od wtorku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:00.

  Stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są I piętrze na Sali Obsługi Klienta, na której w szczególności można:
  - pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem,
  - złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści,
  - złożyć wszelkie dokumenty i wnioski.
  Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski, ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są tematycznie na półkach znajdujących się w pomieszczeniu na I piętrze przy windach.
  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię ogólną Urzędu (pokój nr 445 – III piętro).

  e-Urząd Skarbowy/Zaświadczenia

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste. (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Skargi i wnioski:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:
  1. wnieść na piśmie
  przesyłając
  a.  skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  b.  skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12,
  00-916 Warszawa,
  Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie
  składając
  c.  skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej (kancelaria) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego w godzinach od 7.30 do 15.30 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze;
  d.  skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na Dziennik Podawczy w godz. 8.15 – 16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie
  składając.
  2. przesłać faksem:
  a.  skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – pod numer (68) 456-07-01 (faks Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze);
  b.  skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – pod nr (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Finansów),
  3. przesłać pocztą elektroniczną:
  a.  skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: is.zielonagora@mf.gov.pl
  b.  skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
  4.  przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie)
  a.  aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
  5. ustnie do protokołu:
  a. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do godziny 16.30;

  b. Naczelnik oraz Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek wyznaczeni przez Naczelnika pracownicy na Sali Obsługi Klienta do godziny 18.00.
  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim można dokonać telefonicznie pod nr 95 711-57-42 lub 660-557-216.
  Skarga złożona ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2019 Data publikacji: 30.10.2014 10:19 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 14:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Karolina Wołotowska
  Rejestr zmian