Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – Andrzej Dmytruk
  • Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – Ewa Rożnowska

  Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki  organizacyjne Urzędu Skarbowego oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  1. Zastępcą Naczelnika (ZN),
  2. Wieloosobowym Stanowisko ds. Wsparcia  (SWW),
  3. Referatem Egzekucji Administracyjnej (SEE),
  4. Referatem Rachunkowości (SER),
  5. Wieloosobowym Stanowiskiem Spraw Wierzycielskich (SEW),

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego podlega Naczelnikowi Urzędu i jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem Urzędu za prawidłową i terminową realizację zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  1. Referatem Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA),
  2. Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI),
  3. Referatem Kontroli Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych (SKP),
  4. Referatem Obsługi Bezpośredniej  (SOB),
  5. Referatem Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV).
  Naczelnik Urzędu Skarbowego przyjmuje Klientów w godzinach urzędowania. Kompetencje Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika zostały opisane w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 10:59 Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2019 08:34
  Autor: Iwona Soliwoda Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian