Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze

  Lp. Data przeprowadzenia kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Zakres kontroli Dokumenty z kontroli: sprawozdania, wystapienia pokontrolne/odpowiedzi na nie
  2 28.05.2014 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Kontrola przestrzegania
  przepisów o ochronie ppoż.
  Decyzja nr 115/2014 z
  dnia 30.06.2014r.

  Wystąpienie
  pokontrolne z dnia
  20.06.2014r nr
  PZ.5580.61.2014.
  3 14.12.2016 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Kontrola przestrzegania przepisów przecipożarowych, ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym w związku ze sprawdzeniem stanu realizacji decyzji KM PSP nr 115/2014 Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych, Decyzja nr 4/2017, Decyzja nr 205/2016

   

  Kontrole z lat ubiegłych (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  W dokumentach z kontroli treści chronione zostały zanonimizowane. Wyłączenia dokonano na podstawie: art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.11.2014 Data publikacji: 10.11.2014 11:48 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2021 14:54
  Autor: Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian