Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze prowadzi:

  1. Rejestr pism i spraw; wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne Urząd prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego.
  2. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.
  3. Archiwum zakładowe; udostępnianie dokumentacji z tego archiwum osobom spoza Lubuskiego Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym archiwum w obecności pracownika prowadzącego archiwum.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 15:07 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 19:43
  Autor: Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian