Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  o w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00,

  o od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

  Sekretariat Lubuskiego Urzędu Skarbowego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania interesantów.

  Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 187 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów

  1. wnieść na piśmie

  przesyłając

  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra,
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na adres Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa składając
  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej (kancelaria) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego w godzinach od 8:00 do 15:00 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji  skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na Dziennik Podawczy w godz. 7:30 – 15:30, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Rozwoju i Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,

  2. przesłać faksem:

  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – pod numer (68) 456-07-01 (faks Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze):
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – pod numer (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Rozwoju i Finansów),

  3. przesłać pocztą elektroniczną:

  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres ias.zielonagora@mf.gov.pl;
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby skarbowej – na adres kancelaria@mf.gov.pl;

  4. przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym); aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  5. ustnie do protokołu:

  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30;
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od wtorku do piątku w godzinach urzędowania a w każdy poniedziałek od 7:30 do godziny 18:00. Skarga złożona ustanie do protokołu w urzędzie skarbowym zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

  1. przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP;
  2. dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych: o Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0 o Płyta CD/DVD. Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  3. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  4. akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, ZIP.
  5. wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB;
  6. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 09:17 Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021 12:50
  Autor: Agnieszka Plonkowska, SWW Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian