Telefony

  Telefony

  Telefony

  Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

  • Sekretariat – telefon 660 558 097

  Referat Obsługi Bezpośredniej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatników

  • Obsługa deklaracji VAT, PIT-4R, PCC, CIT - telefon 660 558 120, 660 557 663
  • Kasy rejestrujące telefon 660 558 143
  • Profil zaufany telefon 660 558 120
  • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach tel. 660 558 143
  • Wydawanie zaświadczeń o wysokości obrotów i dochodów tel. 660 558 118, 660 558 143
  • NIP – telefon 660 558 117, 660 558 118

  Referat Spraw Wierzycielskich

  • Ulgi podatkowe - telefon 660 558 128
  • W zakresie działań przedegzekucyjnych - telefon. 660 558 101, 660 558 126
  • Postepowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich - telefon 660 558 127

  Referat Rachunkowości

  • Rozliczenia w zakresie PIT, PPR -  telefon 660 558 134
  • Rozliczenia w zakresie CIT, PCC - telefon 660 558 133
  • Rozliczenia w zakresie VAT - telefon 660 558 131, 660 558 112
  • Rozliczanie jednostek samorządu terytorialnego - telefon 660 558 133
  • Obsługa zajęć wierzytelności - telefon 660 558 134

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych oraz Kontroli Podatkowej

  • Podatek dochodowy - telefon  660 557 140
  • Podatek  od towarów i usług     - telefon 660 558122
  • Podatkowi majątkowe i sektorowe  - telefon 660 557 140
  • Kontrola podatkowa –telefon 660 558 121

  Referat Czynności Sprawdzających

  • Zwroty podatku VAT i nadpłat - telefon  660 557 624, 660 558 114
  • Zwroty nadpłaconych zaliczek CIT - telefon 660 558 132

  Wieloosobowe Stanowisko do spraw Wymiany Informacji Międzynarodowej

  • Obsługa systemu VIES, VAT Refund - telefon 660 558 106,660 558 107
  • Sprawy karne skarbowe telefon 660 558 109 (od poniedziałku do wtorku) oraz telefon 660 558 107 (od poniedziałku do piątku).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.01.2019 Data publikacji: 04.11.2014 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2023 12:18
  Autor: Agnieszka Plonkowska, Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian