«Powrót

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022 w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, lubuskich urzędach skarbowych oraz Lubuskim Urzędzie Celno- Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022 w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, lubuskich urzędach skarbowych oraz Lubuskim Urzędzie Celno- Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022 w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, lubuskich urzędach skarbowych oraz Lubuskim Urzędzie Celno- Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) ma służyć poprawie warunków życia i
funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby.

Opublikowany plan działań został sporządzony 8 grudnia 2021 r. przez koordynatora dostępności Ewę Markowicz i zaakceptowany przez Adama Andrzejewskiego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.12.2021 Data publikacji: 08.12.2021 12:10 Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2021 12:15
Autor: Ewa Markowicz, koordynator ds. dostępności Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
Rejestr zmian