Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza zgodnie z definicją art. 68 ustawy o finansach publicznych to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W ramach kontroli zarządczej sporządzane są przez izby administracji skarbowej:

  • plan działalności na rok następny,
  • sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

  Dyrektorzy izb administracji skarbowej sporządzają powyższe dokumenty, także w odniesieniu do podległych im urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.

  Plan działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji przez izby administracji skarbowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  W resorcie finansów zasady funkcjonowania kontroli zarządczej zostały określone w drodze komunikatu oraz zarządzeń Ministra Finansów.

  Podstawa prawna

  • Ustawa o finansach publicznych,
  • Komunikat Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe,
  • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2020 Data publikacji: 05.11.2014 12:08 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2022 19:24
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian