Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT tylko na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

  Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl - link otwiera okno w nowym serwisie

  Swój mikrorachunek sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl - link otwiera okno w nowym serwisie

  Rachunki bieżące Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze do gromadzenia dochodów budżetowych:

  1. KP PCC SD - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych: 71 1010 0055 0200 8090 0007 0000 - NBP O/O Bydgoszcz
  2. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych: 13 1010 0071 2223 0809 4100 0000
  3. Rachunek bankowy organu egzekucyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze: 49 1010 1704 0055 0013 9120 0000 NBP O/O Zielona Góra

  Numer rachunku bankowego w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą:

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze: 73101000550200809001000000.

   

    Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu, na które należy wpłacać podatki, są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w  sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.12.2019 Data publikacji: 05.11.2014 07:50 Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2022 10:51
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian