Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numer telefonu do umówienia wizyty w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze – 516 240 181.

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

  Centrala– 68 456 02 00

  Fax– 68 456 02 01

  Obsługa Bezpośrednia

  • Zaświadczenia – 660 55 7691
  • Kasy fiskalne – 660 55 7793

  Identyfikacja i rejestracja podatkowa

  • Rejestracja podatnika NIP – 660 55 7796

  Czynności sprawdzające – PIT/CIT/PCC

  • Czynności sprawdzające w podatku dochodowym – 660 55 7841; 660 55 7811; 660 55 7815
  • Czynności sprawdzające dochody zagraniczne – 660 55 7822

  Czynności sprawdzające - VAT

  • Czynności sprawdzające w podatku od towarów i usług – 660 55 7812; 660 55 7813; 660 55 7362
  • Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE i transakcji wewnątrzwspólnotowych – 660 55 7361

  Postępowania podatkowe

  • Karta podatkowa – 660 55 7823; 660 55 7824
  • Działy specjalne produkcji rolnej – 660 55 7824; 660 55 7823
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych osób duchownych – 660 55 7823; 660 55 7824

  Spadki i darowizny

  • Zaświadczenia od spadków, deklaracje SD-3 i SD-Z2 – 660 55 7817; 660 55 7816

  Egzekucja Administracyjna

  • Egzekucja należności –  660 55 7792; 660 55 7773; 660 55 7801
  • Egzekucja z nieruchomości – 660 55 8130; 660 55 7858
  • Egzekucja z ruchomości – 660 55 7760; 660 55 7768

  Sprawy wierzycielskie

  • Postępowania przedegzekucyjne, Rejestr Należności Publicznoprawnych – 660 55 7848; 660 55 7851; 660 55 7852
  • Zabezpieczenia na majątku – hipoteki i zastawy skarbowe – 660 55 7843; 660 55 7850
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej – 660 55 7844; 660 55 7849; 660 55 7854
  • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zaległości podatkowe – 660 55 7764; 660 55 7844

  Rachunkowość podatkowa

  • Podatek VAT – 660 55 7827; 660 55 7828; 660 55 7778
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 660 55 7799
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz danina solidarnościowa (PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-8AR, DSF) – 660 55 7855; 660 55 7781; 660 55 7831; 660 55 7256
  • Podatek zryczałtowany (PIT-28), osoby duchowne (PIT-19), spadki i darowizny  – 660 55 7829
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT-37, PIT-38, PIT-39)  – 660 55 7832; 660 557 833
  • Podatek dochodowy od wynagrodzeń – organizacje i spółki (PIT-4R i PIT-8AR) – 660 55 7799; 660 55 7767
  • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8) oraz karta podatkowa – 660 55 7834

  Kontrola Podatkowa

  • Kontrola podatku PIT i CIT – 660 55 7250; 660 55 7783
  • Kontrola podatku VAT – 660 55 7782; 660 55 7777; 660 55 7776; 660 55 7810

  Sprawy Karne Skarbowe

  • Sprawy karne skarbowe – 660 55 7786; 660 55 7787; 660 55 7788

  Sekretariat – 660 55 7754

  Kancelaria – 660 55 7795; 660 55 7794

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2022 10:47
  Autor: Marek Ratajczak, Referat Wsparcia Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian