Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numer telefonu do umówienia wizyty w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze – 684560200

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

  Centrala – 684560200

  Fax – 684560201

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Zaświadczenia –  660557798
  • Kasy fiskalne – 660557793

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Rejestracja podatnika NIP – 660557797; 660557796

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Czynności sprawdzające w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym – 660557811; 660557841
  • Czynności sprawdzające w podatku dochodowym od osób prawnych – 660557815; 660557789
  • Czynności sprawdzające w podatku dochodowym uzyskanym poza granicami kraju – 660557822

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Czynności sprawdzające w podatku od towarów i usług – 660557812; 660557813; 660557362
  • Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE i transakcji wewnątrzwspólnotowych – 660557361

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM – 660557823
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej – 660557823, 660557824
  • Działy specjalne produkcji rolnej – 660557824, 660557823
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych osób duchownych – 660557823, 660557824

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Podatek od spadków i darowizn, deklaracje SD-3 i SD-Z2 – 660557817

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Egzekucja należności – 660557762; 660557763; 660557792; 660557773; 660557801;
  • Egzekucja z nieruchomości – 660557130; 660557858
  • Egzekucja z ruchomości – 660557760; 660557768

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Postępowania przedegzekucyjne – 660557848; 660557851; 660557852
  • Zabezpieczenia na majątku zobowiązanego – hipoteki i zastawy skarbowe – 660557843; 660557850;

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej – 660557844; 660557849; 660557854;
  • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zaległości podatkowe – 660557764, 660557844;

  Dział Rachunkowości SER

  • Podatek od towarów i usług – 660557827; 660557828
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – 660557799
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5, PIT-5L) – 660 557831; 660557855, 660557256;
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatek od spadków i darowizn – 660557829
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości – 660557832; 660557833
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z deklaracji PIT-4 – 660557799; 660557831;
  • Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej – 660557834

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kontrola podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – 660557250; 660557783;
  • Kontrola podatku od towarów i usług – 660557782; 660557777; 660557776; 660557810

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Sprawy karne skarbowe – 660557786; 660557787; 660557788

  Referat Wsparcia SWW

  • Sekretariat – 660557854
  • Kancelaria – 660557795; 660557794.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2021 10:02
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian