Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

  • rejestr identyfikacji podatników - sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania danych w nim zawartych wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 63 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
  • rejestr zaświadczeń – sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania danych w nim zawartych wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)
  • składnica akt - Sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania dokumentacji wynikają z zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (załącznik nr 1 – instrukcja kancelaryjna izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów ceno-skarbowych) Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz.43.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2020 Data publikacji: 05.11.2014 08:15 Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2020 13:33
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian