Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Nowe zasady obsługi podatnika

  W związku z potrzebą zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa oraz komfortu wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych.

  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umówić się korzystając z jednego z dwóch możliwych sposobów:

  Jak przygotować się do załatwienia sprawy
  Aby przygotować się do załatwienia sprawy możesz zapoznać się z informacjami zawartymi w opracowanych kartach usług załączonych w zakładce „Załatwianie spraw/Pliki do pobrania".

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze przyjmuje interesantów po wcześniejszym, obowiązkowym umówieniu wizytyw sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00 (od godz.15:00 do godz.18:00 w Centrum Obsługi Klienta)
  • od wtorku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:00.

  Stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są na parterze w Centrum Obsługi Klienta, na którym w szczególności można: - pobrać i złożyć wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem, - złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści, - złożyć wszelkie dokumenty i wnioski. Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski, ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są tematycznie na półkach znajdujących się na Centrum Obsługi Klienta. Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię Urzędu.

  Sekretariat Urzędu Skarbowego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

  e-Urząd Skarbowy/Zaświadczenia

  O zaświadczenie zawnioskuj elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym. Sprawdź, jakie to proste (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Skargi i wnioski:

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski dotyczące organów administracji podatkowej oraz ich pracowników można składać na kilka sposobów:

  1. wnieść na piśmie, przesyłając:

  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra,
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
  • Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie składając skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – w siedzibie Izby Administracji Skarbowej (kancelaria) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, ewentualnie w sekretariacie urzędu skarbowego w godzinach od 8.00 do 15.00 – skarga zostanie przekazana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na Dziennik Podawczy w godz. 8.15 – 16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,
  • Skargi złożone w Izbie Administracji Skarbowej zostaną przesłane zgodnie z właściwością do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Warszawie
  1. przesłać faksem:

  · skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – pod numer (68) 456-07-01 (faks Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze),

  · skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – pod nr (22) 694-39-59 (faks Ministerstwa Finansów),

  1. przesłać pocztą elektroniczną:

  • skargę na działanie naczelnika urzędu skarbowego woj. lubuskiego i pracowników urzędu – na adres: ias.zielonagora@mf.gov.pl,
  • skargę na działanie dyrektora izby administracji skarbowej i pracowników izby administracji skarbowej – na adres: kancelaria@mf.gov.pl,
  • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl, aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl,
  1. ustnie do protokołu:

  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej lub wyznaczona osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek do 16.30,
  • Naczelnik lub Zastępca Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania, a w każdy poniedziałek od 7:30 do 17.00.

  Możliwe jest również złożenie skargi lub wniosku w innych godzinach lub innym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu. Uzgodnienia dotyczące przyjęcia w sprawie skargi lub wniosku w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze można dokonać telefonicznie pod nr 68 456 02 00. Skarga złożona ustnie do protokołu w urzędzie skarbowym zostanie przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.02.2020 Data publikacji: 05.11.2014 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2024 13:59
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Karolina Wołotowska
  Rejestr zmian