Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 24 lutego 2017r.  w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego zasięgiem swojego działania obejmuje:

  • część miasta na prawach powiatu – Zielona Góra dzielnica „Nowe Miasto" oraz wschodni obszar miasta, którego podział wyznaczają ulice: Wrocławska, Kupiecka i Stefana Batorego oraz teren gmin: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór,
  • część wschodnia miasta Zielona Góra funkcjonująca na prawach powiatu.

  Terytorialnie zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra dzieli granica wyznaczona ulicami: Wrocławską, Kupiecką, Batorego. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
  Siedzibą Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego jest miasto Zielona Góra.
  W związku z uchwałą nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic, z dniem 1 stycznia 2015 roku w korespondencji z Drugim Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze proszę podawać nowy adres zameldowania zgodny z nazewnictwem wprowadzonym powyższą uchwałą.

  Z dniem 1 stycznia 2023 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2022 r., poz. 2281), na terenie województwa lubuskiego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Zielonej Górze jest organem wyznaczonym do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do występowania w postępowaniach przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w ustawie Kodeks karny skarbowy oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w zakresie w jakim do prowadzenia tych postępowań lub występowania przed sądem właściwy jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 08:24 Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2023 07:00
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Karolina Wołotowska
  Rejestr zmian