«Powrót

Zwrot VAT dla podróżnych w systemie TAX FREE - Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r. minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Zwrot VAT dla podróżnych w systemie TAX FREE - Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r. minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Zwrot VAT dla podróżnych w systemie TAX FREE - Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r. minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów  od 1 sierpnia 2017 r. obniżeniu ulegnie z 300 zł do 200 zł. wysokość minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE (tj. osoby fizyczne, niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej) mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE.
Podstawą zatem do  uzyskania zwrotu podatku VAT z tytułu dokonanych w Polsce - od dnia 01 sierpnia 2017r. - zakupów towarów wywożonych przez podróżnych, będą zakupy dokonane
w kwocie nie mniejszej niż 200 zł. Kwota ta musi wynikać z dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę. Do tego dokumentu dołącza się zarazem paragon z kasy rejestrującej.
Należy jednakże zwrócić uwagę, że w przypadku zakupów dokonanych przez podróżnych do dnia 31 lipca 2017 r. kwotą uprawniająca do zwrotu  będzie obecnie obowiązująca kwota 300 zł.
Podstawa prawna powyższych zmian: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1248).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.07.2017 Data publikacji: 11.07.2017 14:57 Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2017 14:57
Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
Rejestr zmian