Telefony

  Telefony

  Telefony

  Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

  • Sekretariat – telefon 660 558 097

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia

  • Kierujący - telefon 660 558 116
  • Sekretariat - telefon 660 558 097
  • Składnica akt - telefon 660 558 099

  Referat Obsługi Bezpośredniej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatników

  • Kierownik - telefon 660 558 118
  • Obsługa deklaracji VAT, PIT-4R, PCC, CIT - telefon 660 558 120, 660 558 143
  • Kasy rejestrujące telefon 660 558 120
  • Profil zaufany telefon 660 558 120
  • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach tel. 660 558 143
  • Wydawanie zaświadczeń o wysokości obrotów i dochodów tel. 660 558 120
  • NIP –telefon 660 558 117
  • Profil zaufany telefon 660 558 117

  Referat Spraw Wierzycielskich

  • Kierownik - telefon 660 558 135
  • Ulgi podatkowe - telefon 660 558 127
  • W zakresie działań przedegzekucyjnych - telefon. 660 558 128
  • Postepowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich - telefon 660 558 127, 660 558 101

  Referat Rachunkowości

  • Kierownik - telefon 660 558 112
  • Rozliczenia w zakresie PIT, PPR -  telefon 660 558 134
  • Rozliczenia w zakresie CIT, PCC - telefon 660 558 133
  • Rozliczenia w zakresie VAT - telefon 660 558 131
  • Rozliczanie jednostek samorządu terytorialnego - telefon 660 558 133
  • Obsługa zajęć wierzytelności - telefon 660 558 134

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych oraz Kontroli Podatkowej

  • Kierownik - telefon 660 558 103
  • Postępowania podatkowe z zakresu VAT - telefon 660 558122
  • Postępowania podatkowe z zakresu CIT - telefon 660 558 119, 660 557 140
  • Postępowania podatkowe z zakresu PCC - telefon 660 557 140

  Referat Czynności Sprawdzających

  • Kierownik - telefon 660 558 115
  • Zwroty podatku VAT i nadpłat - telefon 660 558 125, 660 558 124, 660 557 624, 660 557 663
  • Zwroty nadpłaconych zaliczek CIT - telefon 660 558 132, 660 557 663

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Analiz i Planowania

  • Kierujący - telefon 660 558 105
  • Analizy i planowanie - telefon 660 557659

  Wieloosobowe Stanowisko do spraw Wymiany Informacji Międzynarodowej

  • Kierujący - telefon 660 558 106
  • Obsługa systemu VIES, VAT Refund - telefon 660 558 107

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych

  • telefon 660 558 109, 660 558 110
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.01.2019 Data publikacji: 04.11.2014 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2021 12:50
  Autor: Agnieszka Plonkowska, Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian